Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Άναυτοι στο τιμόνι!!!

Όταν βλέπεις ταινίες και νομίζεις πως είναι ειδήσεις αυτά παθαίνεις...
Το Λιμενικό Σώμα απαγόρευσε το ταχύτερα αναπτυσσόμενο extreme άθλημα στην Ελλάδα και τον κόσμο!!!

Το kite surf (αετοσάνιδα) είναι το άθλημα το οποίο έχει αγκαλιάσει η παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και είναι υπό εκτίμηση και αξιολόγηση για την συμμετοχή του στην Ολυμπιάδα της Βραζιλίας στο Ρίο το 2016.

Στην Ελλάδα λοιπόν η αετοσανίδα ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ από το Λιμενικό Σώμα πίσω από παιδικές κι ανερμάτιστες δικονομικές και άναυτες φράσεις... Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ "προκύπτει" από το Αριθ. Πρωτ.2127/02/2011 της 09-5-2011 έγγραφο Κλάδου Αστυνομίας και Τάξης... του Λμενικού Σώματος και το υπογράφει ο Αρχηγός του!!!

Το έγγραφο επικαλείται το ΦΕΚ444/99 και συγκεκριμένα το άρθρο 36 που γράφει ακριβώς: #Άρθρο 36 "Καινοφανή μέσα αναψυχής" Για χορήγιση άδειας εκμίσθωσης καινοφανών μέσων αναψυχής, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος απαιτείται ειδική έγκριση της Διεύθυνσης λιμενικής Αστυνομίας του ΥΕΝ. Στην έγκριση καθορίζονται οι όροι και οι προυποθέσεις της κίνησης και κυκλοφορίας τους, η τήρηση των οποίον είναι υποχρεωτική. Η ίδια διαδικασία έχει αφαρμογή και για τους τυχόν ιδιοκτήτες μεμονωμένων καινοφανών μέσων που χρησιμοποιούνται για ατομική αναψυχή.#

Επειδή το Λιμενικό Σώμα είναι Στρατιωτικό Σώμα υπό Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, επειδη του ΥΕΝ που προβλέπει το ΦΕΚ δεν υπάρχει ωστε να γνωμοδοτήσει, επειδή η εφαρμογή απόφασης που περιορίζει την ατομική ελευθερία όπως αυτή νοήται από το Ελληνικό Σύνταγμα για ελεύθερους έλληνες δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση χωρίς να υπάρχει Νόμος που να την προβλέπει όπως και της συνέπειες της... δεν θα γράψουμε τίποτε παραπέρα απλά θα σας πούμε πως βίντεο σαν το παρακάτω σας χαλάνε, σας βάζουν ιδέες και μετά γράφετε μπούρδες καθώς δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε ούτε να αντιληφθείτε το μονταζ από την αλήθεια...Άναυτοι...