Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Εικόνες καταστροφής...

Tο βίντεο αυτό δείχνει την καταστροφή των «ξύλινων τειχών» των χιλιάδων παραδοσιακών ελληνικών σκαφών (τρεχαντήρι, καραβόσκαρο, πέραμα, σκούνα, κλπ),μέσω του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδοτεί την κοπή ελληνικών παραδοσιακών σκαφών μαζί με την απόσυρση της αλιευτικής τους άδειας, με πρόσχημα τη δήθεν μείωση του αλιευτικού δυναμικού στις ελληνικές θάλασσες, ώστε και καλά να προστατευτούν τα αλιεύματα.

Την ίδια ώρα που καταστρέφονται τα σκάφη αυτά, το ίδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει την ευθύνη του προγράμματος, εκδίδει νέες αλιευτικές άδειες για καινούρια, μεγαλύτερα σκάφη, αυξάνοντας έτσι στην πραγματικότητα το αλιευτικό δυναμικό και οδηγώντας ταυτόχρονο στον αφανισμό την παραδοσιακή ελληνική ναυτική παράδοση με ιστορία 2000 χρόνων, αλλά και τη δραματική μείωση των αλιευμάτων. Παρ’ όλες τις επανειλημμένες εκκλήσεις, ανακοινώσεις, παραστάσεις μας προς τους αρμόδιους, το παράλογο έγκλημα της καταστροφής συνεχίζεται…